Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

بسته مسایل CUTEr

بسته مسایل CUTEr یک بسته نرم‌افزاری تحت سیستم عامل لینوکس است که شامل نمونه مسایل و بهینه‌سازهای استانداردی در زمینه‌های بهینه‌سازی مقید، نامقید و جبرخطی است. این نمونه مسایل، امروزه اصلی‌ترین مسایل آزمونی هستند که یک پژوهشگر باید رفتار عددی الگوریتم خود را روی آن‌ها بررسی کند. این بسته نرم‌افزاری با استاندارد سازی مسایل نمونه و هم‌چنین ارایه توابع فراوان برای کار با این مسایل نمونه، باعث یکسان‌سازی شرایط الگوریتم‌ها برای حل می‌شود و بنابراین گزارش‌های عددی در همه مقاله‌های مرتبط به یک صورت خواهد بود. به دلیل مشکل بودن نصب این نرم‌افزار در لینوکس، در این جا یک بسته آماده شده است تا پژوهشگران با استفاده از آن به راحتی به پژوهش‌های علمی خود بپردازند و وقت خود را صرف یادگیری لینوکس و کار دشوار نصب CUTEr نکنند. این بسته شامل یک Virtual Machine است که شامل یک سیستم عامل لینوکس است. در این سیستم‌عامل لینوکس که به صورت مجازی کار می‌کند، CUTEr نصب شده است و همه مسایل آن نیز در بعد‌های استاندارد و پیش‌فرض به درستی در دسترس است. هم‌چنین، از آن جا که بیشتر پژوهشگران در ایران از MATLAB برای پیاده‌سازی الگوریتم‌ها استفاده میکنند، این نرم‌افزار نیز در سیستم‌عامل مجازی نصب شده است و ارتباط آن با CUTEr نیز برقرار شده است. بنابراین، مسایل آزمون به راحتی در متلب در دست است. چند مثال بسیار ساده برای کار با CUTEr نیز در این بسته فراهم شده است. از طرف دیگر، برخی از پژوهشگران با C به پیاده‌سازی الگوریتم‌ها می‌پردازند، از این رو چند کامپایلر مشهور در این سیستم عامل نصب شده است و برای کار بهتر با آن‌ها چند کتاب راهنما نیز در صفحه اصلی سیستم عامل فراهم شده است.

در صورت تمایل برای تهیه DVD شامل این بسته نرم افزاری میتوانید از طریق این لینک ثبت نام کنید.

You are here