Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

درباره ما

 

گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به لحاظ پیشینه درخشان علمی – پژوهشی خود و در قالب سیاست های برنامه سوم توسعه، پس از کسب بالاترین امتیاز در بین نامزدهای قطب، طی حکمی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان قطب علمی ریاضی کشور ( دوره اول ) برگزیده شد. عملکرد شایان توجه قطب علمی ریاضی بر اساس گزارشات ارسال شده به دبیرخانه قطب های علمی، ابقای آن را کاملا توجیه نمود.

در دوره دوم قطب های علمی کشور و بر اساس آیین نامه جدید که مبنی بر دیدگاه هایی چون حمایت از پژوهش های تقاضا محور و ضرورت تمرکز فعالیت های علمیپژوهشی در زمینه های خاص و شاخه های تخصصی بود، قطب علمی ریاضی مشهد در دو هسته پژوهشی به فعالیت های خود ادامه داد. یکی از این هسته های پژوهشی تحت عنوان

" قطب علمی مدلسازی و محاسبات در سیستم های خطی و غیرخطی "

با تعدادی ازاعضای برجسته گروه که درزمینه های مرتبط با مدلسازی وکنترل سیستم ها فعالیت می کردند به عنوان یکی از قطب های علمی کشور شروع به کار نمود. عملکرد این قطب علمی در دوره پنج ساله قبلی ( دوره دوم ) بسیار چشمگیر بوده است. افزایش کمی و کیفی مقالات منتشر شده و اجرای طرح های پژوهشی هدفمند در راستای مدلسازی سیستم ها، برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای ادواری موفق و ارائه دروس فشرده برای دانشجویان دوره های تکمیلی، دعوت از متخصصین برجسته خارج از کشور، طراحی ابزارهای هوشمند با کمک نظریه کنترل فازی، احداث آزمایشگاه رایانه های موازی و چاپ و انتشار یک کتاب مونوگراف در انتشارات بین المللی (Hadronic Press, USA) از جمله دستاوردهای درخشان این قطب علمی در دوره دوم بوده است.

قطب علمی مدلسازی در نظر دارد با اهدافی چون پژوهش های هدفمند و بر اساس نیازهای کشور، ارتقاء وضعیت علمی گروه، تولید فناوری های نوین، برقراری روابط علمی بین المللی، رسیدن به استانداردهای جهانی و احداث میان رشته ای ها و مطابق با معیارهای آیین نامه جدید قطب های علمی کشور ( دوره سوم ) به فعالیت های علمی – پژوهشی خویش ادامه دهد.

لیست فعالیت های علمی – پژوهشی اعضای هسته در پنج ساله اخیر که به دبیرخانه قطب های علمی کشور ارسال شده است گویای این حقیقت است که اعضای هسته در بسیاری از فعالیت های علمی -  پژوهشی افرادی شاخص و برجسته می باشند.

You are here