Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

اهداف قطب علمی مدلسازی و کنترل دستگاه ها

  1. اعتلای امرپژوهش و پی ریزی تحقیقات اساسی و نوین با هدف ایجاد یک جامعه دانایی محور و بر مبنای نیازهای جامعه و اعتلای موقعیت علمی کشور. این امر با فعال نمودن اعضای هسته در انجام طرح های تحقیقاتی هدفمند، مشارکت و همکاریهای علمی - پژوهشی با مراکز علمی - پژوهشی معتبر بین المللی، دعوت از پژوهشگران و متخصصان برجسته، برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی ادواری در جهت برقراری تبادل نظر علمی و تدوین راهکارهای مناسب بویژه در زمینه تخصصی مورد نظر صورت می پذیرد.
  1. انجام تحقیقات و فعالیت های علمی بین رشته ای که طبیعتا منجر به پیدایش دوره های میان رشته ای جدید نیز می گردد. قطب علمی مدلسازی در صدد ایجاد دو میان رشته ای ریاضیات صنعتی و ریاضیات پزشکی می باشد.
  1. ایجاد همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز علمی – پژوهشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و فراهم آوردن زمینه مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر؛ مراکز علمی بین المللی در مسیر تولید علم و ارتقاء کیفی فعالیت های علمی به صورت هدفمند.
  1. تربیت نیروهای انسانی متخصص داخلی و خارجی و پژوهشگران برجسته و ارتقاء کیفی دوره های تکمیلی اعم از دوره های ارشد، دکتری و پسادکتری.
  1. ایجاد محیط علمی پویا ومناسب برای فعالیت های پژوهشی، مشارکت دادن دانشجویان در امر پژوهش و تشویق آنان به این امر.
  1. رسیدن به استانداردهای بین المللی تولید علم با افزایش مقالات علمی – پژوهشی و بالا بردن سطح کیفی مقالات و اجرای طرح های تحقیقاتی بنیادی – کاربردی هدفمند و مطرح و نهایتا کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی مورد نظر ( مدلسازی و کنترل سیستم ).
  1. جذب هرچه بیشتر نخبگان و استعدادهای درخشان و ایجاد انگیزه برای آنان از طریق مشارکت آنان در فعالیت های تحقیقاتی – پژوهشی قطب و اهدا جوایز و بورسیه.
  1. تولید دانش فنی و کاربردی و دستیابی به فناوری های نوین به گونه ای که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و طراحی و ساخت دستگاه های هوشمند با کمک نظریه کنترل فازی.
You are here