Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

فهرست برنامه ها

ردیف

عنوان برنامه

مسئول اجرای برنامه

 

1

تولید دانش فنی و دستیابی به فناوری های نوین

دکتر ابوالفضلی

 

2

تولید و انتشار هرچه بیشتر مقالات علمی پژوهشی و ارتقای سطح کیفی آنان و اجرای طرح های علمی- پژوهشی

دکتر مولایی

دکتر صابری

 

3

طراحی و ساخت دستگاه های هوشمند با کمک نظریه کنترل فازی

دکتر وحیدیان

 

4

ایجاد مرکز پژوهشی مهندسی پزشکی

دکتر فراهی

دکتر ابوالفضلی

 

5

انتشار مجله علمی – پژوهشی تحت عنوان

Journal of Mathematical and Biological Modeling

دکتر مولایی

دکتر هنری

 

6

برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های علمی و برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اساتید برجسته داخلی و خارجی

دکتر قانع

 

7

طرح بازنگری دروس ریاضی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد با هدف کاربردی کردن آن ها در جهت نیازهای جامعه

دکتر صابری

دکتر توتونیان

 

8

طراحی و احداث دوره های میان رشته ای ریاضیات صنعتی و ریاضیات پزشکی

دکتر فراهی

دکتر وحیدیان

 

9

ایجاد ارتباطات برون سازمانی با سازمان ها و موسسات صنعتی و خدماتی

دکتر وحیدیان

دکتر ابوالفضلی

 

10

تربیت نیروهای انسانی متخصص داخلی و خارجی

دکتر سهیلی

 

11

ایجاد دوره های تخصصی و فوق تخصصی اعم از دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت ( پسا دکتری )

دکتر توتونیان

 

12

تهیه گزارش های علمی و تالیف کتب علمی پژوهشی

دکتر سهیلی

دکتر هنری

 

13

همکاری با مراکز علمی - پژوهشی داخل و خارج از کشور

دکتر قانع

دکتر مولایی

 

14

ایجاد آزمایشگاه و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز و تقویت آزمایشگاه های موجود

دکتر توتونیان

 

15

ایجاد منزلگاه اینترنتی ( Home Page ) تهیه بروشور و انتشار دستاوردهای قطب

دکتر قانع

 

16

شناسایی و جذب نخبگان

دکتر صابری

 

 

 

You are here